Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

Греческий править

Тип и синтаксические свойства сочетания править

Α΄ Πα-γκό-σμι-ος Πό-λε-μος

Устойчивое сочетание (термин). Используется в качестве именной группы.

Произношение править

Семантические свойства править

Значение править

  1. истор. Первая мировая война ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы править

  1. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Μεγάλος Πόλεμος

Антонимы править

Гиперонимы править

  1. πόλεμος

Гипонимы править

Этимология править

Библиография править