Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος

Греческий править

Тип и синтаксические свойства сочетания править

Δεύ-τε-ρος Πα-γκό-σμι-ος Πό-λε-μος

Устойчивое сочетание (термин). Используется в качестве именной группы.

Произношение править

  • МФА: [ˈðe̞.fte̞.ɾo̞s.paŋˈɡo̞.zmi.o̞s.ˈpo̞.le̞.mo̞s]

Семантические свойства править

Значение править

  1. истор., всегда с опр. арт. Вторая мировая война ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы править

  1. Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

Антонимы править

Гиперонимы править

  1. πόλεμος

Гипонимы править

Этимология править

Библиография править