κοινωνιογλωσσολογία

ГреческийПравить

Морфологические и синтаксические свойстваПравить

падеж ед. ч. мн. ч.
Им. κοινωνιογλωσσολογία κοινωνιογλωσσολογίες
Род. κοινωνιογλωσσολογίας κοινωνιογλωσσολογιών
Вин. κοινωνιογλωσσολογία κοινωνιογλωσσολογίες
Зв. κοινωνιογλωσσολογία κοινωνιογλωσσολογίες

κοι-νω-νι-ο-γλω-σσο-λο-γί-α

Существительное, женский род, склонение Ο25 (тип склонения — ώρα).

Корень: --.

ПроизношениеПравить

  • МФА: [ci.no̞.ɲi.o̞.ɣlo̞.so̞.lo̞ˈʝi.a]

Семантические свойстваПравить

ЗначениеПравить

  1. социолингвистика ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

СинонимыПравить

АнтонимыПравить

ГиперонимыПравить

  1. γλωσσολογία

ГипонимыПравить

Родственные словаПравить

Ближайшее родство

ЭтимологияПравить

Из ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетанияПравить

БиблиографияПравить