Приложение:Список устаревших форм чешских слов

A править

annál (zastarale 1892) = anál
arciť (zastarale 1920) = nicméně
assistence (zastarale 1892) = asistence

B править

bezmyslénkový (zastarale 1892) = bezmyšlenkový
bodrost (zastarale 1840) = dobrotivost
byloť (zastarale 1892) = bylo

C править

cirkulář (zastarale 1892) = oběžník (slangově "kolovadlo")

Č править

česlice (zastarale 1933) = česla
činiti pozorna (zastarale 1892) = upozorňovat
činnosť (zastarale 1892) = činnost
člověčenstvo (zastarale 1892) = lidstvo

D править

díky být povinen (zastarale 1892) = být zavázán
dobročinnosť (zastarale 1892) = dobročinnost
do dnes (zastarale 1892) = dodnes
domáháno (zastarale 1892) = nuceno
dsky zemské (zastarale 1835) = zemské desky
dukátův (zastarale 1892) = dukátů
důkladnosť (zastarale 1892) = důkladnost
dvakráte (zastarale 1892) = dvakrát
excellence (zastarale 1892) = excelence

F править

fysika (zastarale 1892) = fyzika

G править

gothický (zastarale 1892) = gotický

H править

hallali (zastarale 1892) = halali
ham (zastarale 1933) = pevný měřický bod vodního díla
hispootál (zastarale 1892) = špitál
horlivosť (zastarale 1892) = horlivost

CH править

chatrnosť (zastarale 1892) = chatrnost

I править

Italie (zastarale 1892) = Itálie

J править

jakouž (zastarale 1892) = jakou
jakož (zastarale 1892) = jako
Jasnosť (zastarale 1892) = jasnost
jedenácte (zastarale 1892) = jedenáct
jediné (zastarale 1892) = jedině
jest (zastarale 1892) = je

K править

kamž (zastarale 1892) = kam
karakter (zastarale 1892) = charakter
katechism (zastarale 1892) = katechismus
kázati (zastarale 1892) = přikazovat
kdež (zastarale 1892) = kde, kdežto
když byl (zastarale 1892) = jakmile
kněh (zastarale 1892) = knih
konventův (zastarale 1892) = konventů
korridor (zastarale 1892) = koridor
kota (zastarale 1933) = kóta
Králové Hradec (zastarale 1892) = Hradec Králové
krchov i kerchov (zastarale) = hřbitov
kteréž (zastarale 1892) = které
kteréhož (zastarale 1892) = kterého
kterýchžto (zastarale 1892) = kterýžto
kterýž (zastarale 1892) = který, kterýžto
ku podnětu (zastarale 1892) = na podnět
kýžený (zastarale 1892) = potřebný

L править

letorosť (zastarale 1892) = letorost

M править

M.-Dr. (zastarale 1892) = MUDr
m/m (zastarale 1933) = mm (milimetr)
mathematický (zastarale 1892) = matematický
Med.-Dr. (zastarale 1892) = MUDr.
Med.Dr. (zastarale 1892) = MUDr.
medicina (zastarale 1892) = medicína
místnosť (zastarale 1892) = místnost
munificence (zastarale 1840) = kníže
mužův (zastarale 1892) = mužů
mysliloť (zastarale 1892) = myslelo
myšlénka (zastarale 1892) = myšlenka

N править

na př. (zastarale 1892) = např.
na vše strany (zastarale 1892) = na všechny strany
nehroziti se (zastarale 1892) = neobávat se
nechať (zastarale 1892) = nechť
nemocenské (zastarale 1892) = nemocniční
nerozlučitelny (zastarale 1892) = nerozlučitelné
neunavný (zastarale 1892) = neúnavný
nezhojitelný (zastarale 1892) = nevyléčitelný
novimistr (zastarale 1892) = školitel noviců

O править

obětavi (zastarale 1892) = obětaví
obmeziti (zastarale 1892) = omezit
odbor (zastarale 1892) = obor
ode dávna (zastarale 1892) = odedávna
odkudž (zastarale 1892) = odkud
odpadě (zastarale 1933) = odpadu
odplatiž (zastarale 1892) = odplatí
odpomoci (zastarale 1892) = poskytnout pomoc
officiální (zastarale 1892) = oficiální
opatřován býti (zastarale 1892) = býti zásoben

P править

pěstit (zastarale 1892) = pěstovat
Phil.-Dr. (zastarale 1892) = PhDr.
plánův (zastarale 1892) = plánů
pobádati (zastarale 1892) = pobízet
pobožnosť (zastarale 1892) = pobožnost
počíti (zastarale 1892) = začat
podlé (zastarale 1892) = podle
pokladův (zastarale 1892) = pokladů
pomocníkův (zastarale 1892) = pomocníků
poněvač (zastarale 1892) = poněvadž
poslušnosť (zastarale 1892) = poslušnost
posýlati (zastarale 1892) = posílati
po té (zastarale 1892) = poté
potřebí (zastarale 1892) = zapotřebí
pověsť (zastarale 1892) = pověst
pozdraviti (zastarale 1892) = uzdraviti
pozornosť (zastarale 1892) = pozornost
požadavkův (zastarale 1892) = požadavků
praeparát (zastarale 1892) = preparát
prázdná chvíle (zastarale 1892) = volná chvíle
professor (zastarale 1892) = profesor
professura (zastarale 1892) = profesůra
prohlédl sobě (zastarale 1892) = prohlédl si
profenciálův (zastarale 1892) = provinciálů
prozatímné (zastarale 1892) = prozatímní
Prozřetelnosť (zastarale 1892) = Prozřetelnost
předchůdcové (zastarale 1892) = předchůdci
předchůdcův (zastarale 1892) = předchůdců
předkův (zastarale 1892) = předků
předsevzat (zastarale 1892) = proveden akt
přemahání (zastarale 1892) = přemáhání
přeměny mohly se díti (zastarale 1892) = přeměnit
převorův (zastarale 1892) = převorů
přibyv (zastarale 1892) = přišel
příkopek (zastarale 1933) = malý příkop (strouha)
působnosť (zastarale 1892) = působnost

R править

radosť (zastarale 1892) = radost
ranhojičství (zastarale 1892) = lékařství
ranlékař (zastarale 1892) = anatom i chirurg
ranlékařův (zastarale 1892) = lékařů

S править

serie (zastarale 1892) = série
skytati (zastarale 1892) = poskytovat
slavnosť (zastarale 1892) = slavnost
slouti (zastarale 1892) = nazývati
složiv (zastarale 1892) = složil
slul (zastarale 1892) = jmenoval se
snešená (zastarale 1892) = snosená
Soliman (zastarale 1892) = Turek
spanilomyslná (zastarale 1892) = spanilá
spodobující (zastarale 1892) = zpodobující
spokojenosť (zastarale 1892) = spokojenost
spolupůsobilť (zastarale 1892) = když spolupůsobil
sporův (zastarale 1892) = sporů
statkův (zastarale 1892) = statků
súčastniti (zastarale 1892) = zúčastniti
systémův (zastarale 1892) = systémů

T править

tahy svými (zastarale 1892) = svými pohyby
tajno (zastarale 1892) = zamlčeno
takměř (zastarale 1892) = téměř
takořka (zastarale 1892) = takřka
terassa (zastarale 1892) = terasa
totéž (zastarale 1892) = takže
totoť (zastarale 1892) = tohle
tradicionální (zastarale 1892) = tradicionalistický
ťu (zastarale 1892) = tu

U править

účasť (zastarale 1892) = účast
učebné (zastarale 1892) = učební
účinkův (zastarale 1892) = účinků
učitelův (zastarale 1892) = učitelů
uměnimilovnosť (zastarale 1892) = uměnímilovnost
úmrlčí komora (zastarale 1892) = márnice
universální (zastarale 1892) = univerzální
u přítomnosti (zastarale 1892) = za přítomnosti
usnešení (zastarale 1892) = usnesení
utrpělť (zastarale 1892) = utrpěl
u velikém počtu (zastarale 1892) = ve velkém počtu
u vhodné (zastarale 1892) = ve vhodné
u vyučování (zastarale 1892) = ve vyučování

V править

vážnosť (zastarale 1892) = vážnost
věřní (zastarale 1892) = věřící
v brzku (zastarale 1892) = vbrzku
v časích (zastarale 1892) = v časech
vedlé (zastarale 1892) = vedle
ve příčině (zastarale 1892) = důvodem
veledůstojný (zastarale 1892) = velmi důstojný
velezasloužilý (zastarale 1892) = velmi zasloužilý
veškery (zastarale 1892) = veškeré
visita (zastarale 1892) = vizita
v každé příčině (zastarale 1892) = z těchto důvodů
v levo (zastarale 1933) = vlevo
vlhkosť (zastarale 1892) = vlhkost
vlasky (zastarale 1892) = italsky
vlastnosť (zastarale 1892) = vlastnost
v líhu (zastarale 1892) = v lihu
vnitrný (zastarale 1892) = vnitřní
vojínův (zastarale 1892) = vojínů
vstupuje (zastarale 1892) = vstupem
v té příčině (zastarale 1892) = z toho důvodu
v Uhřích (zastarale 1892) = v Uhrách
výhradné (zastarale 1892) = vyhrazené
vychovávací (zastarale 1892) = výchovný
vysýlati (zastarale 1892) = vysílat
vytahovadlo (zastarale 1892) = výtah
vytkl směr (zastarale 1892) = určil směr

W править

Wok (zastarale 1837) = Vok (jméno)

Z править

zadosť (zastarale 1892) = zadost
zahamování (zastarale 1933) = určení hamu pro rybník
zanešení (zastarale 1930) = zapsání
zapomněloť (zastarale 1892) = zapomnělo
za příkopem (zastarale 1933) = za příkopou
zběhlosť (zastarale 1892) = zběhlost
zbožnosť (zastarale 1892) = zbožnost
zjevny (zastarale 1892) = zjevné
snalosť (zastarale 1892) = znalost
známosť (zastarale 1892) = známost
zove (zastarale 1892) = oslovuje
z pola (zastarale 1892) = zpola
zříměť (zastarale 1892) = zříme

Ž править

že mu jest státi (zastarale 1892) = že se stane