Шаблон:сущ ru f ina 2a(2)

Symbol confirmed.svg Шаблон переведён в современный формат.
Используется Шаблон:inflection сущ ru
падеж ед. ч. мн. ч.
Им. {{{основа}}}я {{{основа}}}и
Р. {{{основа}}}и {{{основа}}}ей
Д. {{{основа}}}е {{{основа}}}ям
В. {{{основа}}}ю {{{основа}}}и
Тв. {{{основа}}}ей
{{{основа}}}ею
{{{основа}}}ями
Пр. {{{основа}}}е {{{основа}}}ях

Существительное, неодушевлённое, женский род, 1-е склонение (тип склонения 2a(2) по классификации А. А. Зализняка).