ព្រហ្មចរិយៈ

Кхмерский

править

Морфологические и синтаксические свойства

править

ព្រហ្មចរិយៈ

Существительное.

Корень: --.

Произношение

править

Семантические свойства

править

Значение

править
  1. целомудрие ◆ ថា ព្រះសមណគោតម លះបង់អព្រហ្មចរិយៈហើយ ជាអ្នកប្រព្រឹត្តនូវធម៌ដ៏ប្រសើរ ព្រះអង្គចៀសវាង (អំពីអព្រហ្មចរិយៈ)វៀរចាកមេថុនធម្ម ជាធម៌របស់អ្នកស្រុកហើយ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ បុថុជ្ជន កាលពោលសរសើរគុណរបស់តថាគត តែងពោលដូច្នេះក៏មាន។ — «Отказавшись от нецеломудрия, целомудренный отшельник Готама удаляется и воздерживается от всеобщего обычая совокупления» – вот что, монахи, способен произнести миской человек, произнося хвалу Татхагате. «Брахмаджала сутта»

Синонимы

править

Антонимы

править

Гиперонимы

править

Гипонимы

править

Родственные слова

править
Ближайшее родство

Этимология

править

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

править

Библиография

править
  • លះបង់ // Кхмерско-русский словарь : около 20 000 слов = វចនានុក្រមខ្មែរ-រុស្ស៊ី : ២០០០០ពាក្យ / Ю. А. Горгониев; Под ред. Тхать Суонга. — М. : Русский язык, 1975. — С. 501. — 952 с.