ПольскийПравить

Морфологические и синтаксические свойстваПравить

  наст. прош. повелит.
Я liczę

liczyłem
liczyłam
liczyłom
 —
Ты liczysz liczyłeś
liczyłaś
liczyłoś
licz

Он
Она
Оно
liczy liczył
liczyła
liczyło
niech
liczy
Мы liczymy liczyliśmy
liczyłyśmy
liczmy
Вы liczycie liczyliście
liczyłyście
liczcie
Они liczą liczyli
liczyły
liczcie

liczyć

Глагол.

[1]

Корень: --.

ПроизношениеПравить

Семантические свойстваПравить

ЗначениеПравить

  1. рассчитывать, надеяться ◆ Kilku słowy jeszcze podziękowawszy, Michał zwrócił się nazad ku swej kolebce, a Sobieski z Jabłonowskim mogli się przekonać z niepewnych i ociężałych ruchów jego, że na jutrzejszy występ niewiele liczyć było można. — Добавив еще несколько слов признательности, Михаил вернулся к коляске, а, Собесский с Яблоновским, видя его неуверенные и отяжелевшие движения, сразу поняли, что на завтрашний день нельзя было рассчитывать. Юзеф Игнацы Крашевский, «Князь Михаил Вишневецкий» / перевод Юзефа Игнацы Крашевского, 1890 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
  2. опереться ◆ Był to jeden z możnowładców wielkiej energii, wpływu, znaczenia –i na niego liczyć było można. — Это был один из вельмож с большой энергией, влиянием и значением, и на него можно было опереться. Юзеф Игнацы Крашевский, «Князь Михаил Вишневецкий» / перевод Юзефа Игнацы Крашевского, 1890 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
  3. считать ◆ Za wielką łaskę tej rodziny, tak wielkiego wpływu i znaczenia, musiała księżna liczyć, że młody starosta synowi jej okazywał życzliwość i żył z nim na przyjacielskiej stopie. — Княгиня должна была считать большой милостью со стороны этой семьи с таким большим влиянием и значением, что молодой староста выказывал расположение к ее сыну и жил с ним на дружеской ноге. Юзеф Игнацы Крашевский, «Князь Михаил Вишневецкий» / перевод Юзефа Игнацы Крашевского, 1890 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)

СинонимыПравить

  1. kalkulować, rachować
  2. odliczać, rachować
  3. czekać, nastawiać się, przewidywać
  4. polegać, pokładać nadzieję, ufać, wierzyć,

żywić zaufanie

АнтонимыПравить

ГиперонимыПравить

ГипонимыПравить

Родственные словаПравить

Ближайшее родство
Шаблон:przym liczny, policzalny

ЭтимологияПравить

От ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетанияПравить

БиблиографияПравить

  1. спряжение VIb