δεκατέσσερις

ГреческийПравить

1-10: ένας
ένα
δύο
δυο
τρεις
τρία
τέσσερις
τέσσερα
πέντε έξι εφτά
επτά
οχτώ
οκτώ
εννέα
εννιά
δέκα
11-20: ένδεκα
έντεκα
δώδεκα δεκατρείς
δεκατρία
δεκατέσσερις
δεκατέσσερα
δεκαπέντε δεκάξι
δεκαέξι
δεκαεφτά
δεκαεπτά
δεκαοχτώ
δεκαοκτώ
δεκαεννιά
δεκαεννέα
είκοσι
10-100: δέκα είκοσι τριάντα σαράντα πενήντα εξήντα εβδομήντα ογδόντα ενενήντα εκατό
εκατόν

Морфологические и синтаксические свойстваПравить

падеж Муж. и жен. Ср.
Им. δεκατέσσερις δεκατέσσερα
Род. δεκατεσσάρων δεκατεσσάρων
Вин. δεκατέσσερις δεκατέσσερα

δε-κα-τέσ-σε-ρις

Количественное числительное, склоняемое, соответствующее порядковое числительное — δέκατος τέταρτος. Буквенное обозначение — ΙΔ΄ ιδ΄.

Корень: --.

ПроизношениеПравить

  • МФА: [ˌðe̞kaˈte̞.se̞.ɾis]

Семантические свойстваПравить

ЗначениеПравить

  1. четырнадцать ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

СинонимыПравить

  1. ?

АнтонимыПравить

ГиперонимыПравить

  1. ?

ГипонимыПравить

Родственные словаПравить

Ближайшее родство

ЭтимологияПравить

От ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетанияПравить

БиблиографияПравить