ПольскийПравить

Морфологические и синтаксические свойстваПравить

ważny

Прилагательное.

Корень: --.

ПроизношениеПравить

Семантические свойстваПравить

ЗначениеПравить

  1. важный ◆ Ten dokument jest dla mnie bardzo ważny. — Этот документ очень важен для меня. ◆ Miejsca na przedzie widowni są zarezerwowane dla ważnych osobistości. — Места в первых рядах зала предназначены для важных гостей.
  2. действительный ◆ Ten akt już przestał być ważny. — Этот документ перестал уже быть действительным.

СинонимыПравить

  1. doniosły, decydujący, istotny, kluczowy, liczący się, nie bez znaczenia, poważny, przesądzający, ważki, zasadniczy; nie w kij dmuchał; prominentny, ustosunkowany, wpływowy, wysoko postawiony
  2. aktualny, bieżący, obowiązujący

АнтонимыПравить

  1. bagatelny, banalny, błahy, drobny, mało znaczący, marginalny, nieistotny, nieważny, nieznaczący, peryferyjny

ГиперонимыПравить

ГипонимыПравить

Родственные словаПравить

Ближайшее родство

ЭтимологияПравить

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетанияПравить

БиблиографияПравить