Польский править

Морфологические и синтаксические свойства править

падеж ед. ч. мн. ч.
Им. powóz powozy
Р. powozu powozów
Д. powozowi powozom
В. powóz powozy
Тв. powozem powozami
М. powozie powozach
Зв. powozie powozy

po-wóz

Существительное.

Корень: --.

Произношение править

Семантические свойства править

Значение править

 1. экипаж ◆ W renomowanej jadłodajni, gdzie na wieczorną przekąskę zbierali się właściciele składów bielizny i składów win, fabrykanci powozów i kapeluszy, poważni ojcowie rodzin utrzymujący się z własnych funduszów i posiadacze kamienic bez zajęcia, równie dużo mówiono o uzbrojeniach Anglii, jak o firmie J. Mlncel i S. Wokulski. — В широко известной ресторации, куда по вечерам сходились закусить владельцы бельевых магазинов и винных подвалов, хозяева шляпных и экипажных мастерских, почтенные отцы семейств, живущие доходами с капитала, и досужие домовладельцы, столь же часто обсуждался вопрос вооружения Англии, сколь и дела фирмы "Я.Минцель и С.Вокульский". Болеслав Прус, «Кукла» (1887-1890) / перевод Н. Модзелевской, 1949 [НКРЯ]
  Звучание примера:
 2. карета ◆ W zamian pamiętnym był dla niej dzień, w którym pośród krzyczącej, znieważającej albo żałośnie wyrzekającej gromady kredytorów siadała z matką do powozu — Зато Юстине хорошо был памятен день, когда посреди толпы кричащих, угрожающих или жалобно плачущих кредиторов она с матерью садилась в карету. Элиза Ожешко, «Над Неманом» (1886-1887) / перевод Вукола Лаврова, 1896 [НКРЯ]
 3. фаэтон ◆ Wykrzykowi temu odpowiedział z oddalającego się szybko powozu wybuch śmiechu, widocznie basowy i ochrypły głos Marty przedrzeźniającego. — Из фаэтона послышался смех. Элиза Ожешко, «Над Неманом» (1886-1887) / перевод Вукола Лаврова, 1896 [НКРЯ]
 4. колеса ◆ W tej chwili za rozmawiającymi rozległ się turkot powozu; — В эту минуту послышался стук колес. Элиза Ожешко, «Над Неманом» (1886-1887) / перевод Вукола Лаврова, 1896 [НКРЯ]
 5. коляска ◆ Często bardzo przed tym domem kanclerzynej powozów, koni i ludzi było tyle, że drogę zapierali — Часто перед домом канцлерши останавливалось столько колясок, лошадей и людей, что дорога оказывалась запруженной. Юзеф Игнацы Крашевский (1886-1887) / перевод Крашевского, 1890 [НКРЯ]
 6. проезд ◆ Jeszcze powozem będzie pani zajeżdżać do mnie, co? –mówiła Sowińska i brzydki, nienawistny ogień drgał w jej okrągł ych oczach. — И вы еще проездом ко мне заглянете, — сказала Совинская, и ее круглые глаза загорелись нескрываемой ненавистью. Владислав Реймонт, «Комедиантка» (1896) / перевод Л. Конрад, 1967 [НКРЯ]
 7. извозчик ◆ Jednego z ostatnich dni kwietnia dr Judym ukończył wszelkie rachunki z miastem Warszawą, spakował manatki do walizy, którą bez żadnego zgoła wysiłku mógł nosić z miejsca na miejsce, ,wręczył honoraria i napiwki starej, Zośce, stróżowi- wsiadł do powozu i kazał się zawieźć na dworzec. — В один из последних дней апреля доктор Юдым покончил все счеты с городом Варшавой, уложил пожитки в чемодан, который мог без всякого труда самолично переносить с места на место, вручил жалованье и чаевые старухе, Зоське, дворнику, сел на извозчика и приказал везти себя на вокзал. Стефан Жеромский, «Бездомные» (1899) / перевод Е. Ф. Усиевич, 1958 [НКРЯ]
 8. повозка ◆ Furgony generała dowodzącego i innych, a nawet powozy oficerskie i ekwipaże ich żon szły dudniąc między gruzami. Фургоны командующего и других генералов и даже повозки офицеров и экипажи их жен громыхали среди развалин. Стефан Жеромский, «Пепел» (1902) / перевод Е. Н. Троповского, Е. М. Егоровой, 1967 [НКРЯ]
 9. транспорт

Синонимы править

Антонимы править

Гиперонимы править

Гипонимы править

Родственные слова править

Ближайшее родство
 • уменьш.-ласк. формы: powozik
 • пр. существительные: wóz
 • прилагательные: powozowy
 • глаголы: powozić

Этимология править

От ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания править

Библиография править