Приложение:Список наиболее частотных слов шведской Википедии

Источник: en:Wiktionary.

 1. vill - гл. vilja - хотеть, желать
 2. många - мест. многие, много
 3. måste - гл. надо, должно, необходимо
 4. något - мест. нечто, что-то, что-нибудь, что-ливо - нар. немного, кое-что
 5. detta - мест. это
 6. allt - мест. весь, вся, всё, все - нар. всё
 7. fick - гл. -
 8. skall - гл.
 9. mellan
 10. även
 11. några
 12. varit - гл. vara
 13. sitt
 14. kom - гл. komma
 15. fram
 16. ju
 17. själv
 18. bland
 19. annat
 20. redan
 21. inom
 22. väl
 23. samma
 24. denna
 25. enligt
 26. fått - гл.
 27. lite
 28. både
 29. tidigare
 30. tror - гл. tro
 31. dessa
 32. just
 33. ner
 34. flera
 35. varje
 36. gjorde - гл. göra
 37. gäller - гл. gälla
 38. mest
 39. sade - гл. säga
 40. ändå
 41. tillbaka
 42. fall - сущ.
 43. ger - гл. ge
 44. gamla
 45. annan
 46. trots
 47. vilket
 48. regeringen - сущ. regering
 49. samtidigt
 50. längre
 51. dessutom
 52. större
 53. bort
 54. mindre
 55. först
 56. inget
 57. fanns
 58. inför
 59. själva
 60. länge
 61. senare
 62. ofta
 63. senaste
 64. började
 65. enda
 66. svårt
 67. egen
 68. nästa
 69. visar - гл. visa
 70. tillsammans
 71. stort
 72. alltså
 73. långt
 74. fler
 75. fortfarande
 76. menar
 77. utanför
 78. förra
 79. framför
 80. bör
 81. våra
 82. folk - сущ. люди, народ
 83. håller - гл. hålla
 84. handlar - гл. handla
 85. problem - сущ. проблема
 86. heller
 87. vidare
 88. borde - гл. böra
 89. början - сущ. начало
 90. minst
 91. egna
 92. satt - гл. sitta, sätta
 93. berättar - гл. berätta
 94. klart
 95. känner - гл. känna
 96. samt
 97. ytterligare
 98. världen - сущ. värld
 99. särskilt
 100. kommit
 101. riktigt
 102. innebär
 103. största
 104. ibland
 105. gånger - сущ. gång - раз
 106. emot
 107. kring
 108. ihop
 109. varandra
 110. företag - сущ. компания
 111. hemma
 112. däremot
 113. sagt - гл. säga
 114. snart
 115. Andersson - фам.
 116. börjar - гл. börja
 117. helst
 118. vilka
 119. därmed
 120. direkt
 121. visst
 122. ned
 123. liksom
 124. vissa
 125. politiska - прил. politisk
 126. sådan
 127. vilken
 128. kände - гл. känna
 129. ingenting - ничего
 130. ute
 131. verkligen
 132. tänker - гл. tänka - думать
 133. möjligt
 134. säkert
 135. faktiskt
 136. snabbt
 137. alldeles
 138. all
 139. ordförande - сущ.
 140. precis
 141. unga - прил. ung
 142. vårt
 143. tyckte - гл. tycka
 144. skriver - гл. skriva - писать
 145. talar - гл. tala
 146. sådana - прил. sådan - какой
 147. visste - гл. veta
 148. klara - прил. klar
 149. drygt
 150. naturligtvis - нар.
 151. stöd
 152. ekonomiska - прил. ekonomisk - экономический
 153. the - сущ. чай
 154. högre
 155. eget
 156. grund - сущ.
 157. viktigt
 158. visade - гл. visa
 159. alls
 160. ifrån
 161. annars
 162. hittills
 163. verkar - гл. verka
 164. kr - krona
 165. långa - прил. lång
 166. endast - только
 167. krav - сущ.
 168. Persson - фам.
 169. förstås
 170. försöker - гл. försöka
 171. mera
 172. enkelt - нар. легко - прил. enkel - легкий
 173. hör - гл. höra
 174. litet - прил. liten
 175. hårt - прил. hård
 176. brukar - гл. bruka
 177. nämligen - нар.
 178. låter - гл. låta
 179. slog - гл. slå
 180. roll - сущ. роль
 181. tycks - гл. tycka
 182. igenom
 183. heter - гл. heta
 184. övriga
 185. sådant - прил. sådan - какой
 186. trodde - гл. tro
 187. internationella - прил. internationell - международный
 188. främst
 189. kunnat - гл. kunna
 190. inne
 191. satte - гл. sätta
 192. höga - прил. hög
 193. fortsätter - гл. fortsätta
 194. håll - сущ.
 195. samhället - сущ. samhälle
 196. timmar - сущ. timma, timme - час
 197. Nilsson - фам.
 198. utveckling - сущ.
 199. huvudet - сущ. huvud
 200. kräver - гл. kräva
 201. frågade - гл. fråga
 202. ansvar - сущ.
 203. lever - гл. leva
 204. borta
 205. dels
 206. kallade
 207. tills
 208. närmare
 209. skrev - гл. skriva
 210. ungdomar - сущ. ungdom
 211. tag - сущ.
 212. känns - гл. känna
 213. försökte - гл. försöka
 214. spelade - гл. spela
 215. totalt - нар. - прил. total
 216. svarade - гл. svara
 217. samband - сущ.
 218. tur - сущ.
 219. viss
 220. högt - прил. hög
 221. ökar - гл. öka
 222. förstår - гл. förstå
 223. behövs - гл. behöva
 224. resultat - сущ.
 225. anställda - прил. anställd
 226. världens - сущ. värld - мир
 227. betydligt
 228. alltför - нар.
 229. samarbete
 230. chef - сущ.
 231. politiker - сущ.
 232. bl
 233. Erik - имя
 234. beror - гл. bero
 235. ställer - гл. ställa
 236. någonting
 237. området - сущ. område
 238. leder - гл. leda
 239. hävdar - гл. hävda
 240. ökat - гл. öka
 241. Carlsson - фам.
 242. slags - сущ. slag
 243. vanligt
 244. undan
 245. verksamhet - сущ.
 246. tidigt
 247. såväl
 248. starkt
 249. därefter
 250. enbart
 251. pengarna - сущ. peng
 252. fullt
 253. hörde
 254. uppgifter - сущ. uppgift - задача
 255. väntar - гл. vänta
 256. stan - сущ. stad - город
 257. företaget - сущ. företag - компания
 258. uppgift - задача, задание
 259. ökade - гл. öka
 260. centrum - сущ. центр
 261. vänta - гл. ждать
 262. vanliga
 263. utvecklingen - сущ. utveckling
 264. illa
 265. viktiga - прил. viktig
 266. kostar - гл. kosta - стоит
 267. resultatet - сущ. resultat
 268. förr - нар.
 269. fortsatte - гл. fortsätta
 270. övrigt
 271. poäng - сущ.
 272. strax
 273. förklarar - гл. förklara
 274. närmaste
 275. börjat - гл. börja
 276. drar - гл. dra
 277. knappt
 278. socialdemokraterna - сущ. socialdemokrat
 279. slår - гл. slå
 280. Svensson - фам.
 281. vars
 282. varken
 283. politik - сущ. политика
 284. samtliga
 285. tas - гл. ta
 286. sätter - гл. sätta
 287. Larsson - фам.
 288. krävs - гл. kräva
 289. åter
 290. talade - гл. tala
 291. tänkt - гл. tänka - думать
 292. allra
 293. områden - сущ. område - область
 294. lyckades - гл. lyckas
 295. förbi
 296. arbetslösheten - сущ. arbetslöshet
 297. stund - сущ.
 298. samman
 299. president - сущ. президент
 300. råd - сущ. совет
 301. föll - гл. falla
 302. regeringens - сущ. regering - правительство
 303. ända
 304. lägre - прил. låg
 305. räcker - гл. räcka
 306. publiken - сущ. publik
 307. ingår - гл. ingå
 308. senast
 309. förrän
 310. delen - сущ. del
 311. räknar - гл. räkna
 312. nuvarande
 313. högsta
 314. medlemmar - сущ. medlem - член
 315. nån - någon
 316. marknaden - сущ. marknad - рынок
 317. kallas - гл. kalla
 318. konstaterar - гл. konstatera
 319. fungerar - гл. fungera
 320. dåligt - плохо
 321. vände - гл. vända
 322. Eriksson - фам.
 323. sent
 324. starka
 325. projekt - сущ.
 326. ledare - сущ. руководитель
 327. södra
 328. ständigt
 329. minns
 330. problemet - сущ. problem - проблема
 331. gett - гл. ge - дарить
 332. visat - гл. visa
 333. ställning - сущ.
 334. europeiska - прил. europeisk - европейский
 335. jämfört - гл. jämföra
 336. hänt - гл. hända
 337. Karlsson - фам.
 338. vare - гл. vara
 339. sociala - прил. social
 340. klarar - гл. klara
 341. viktigaste - прил. viktig
 342. lämnade - гл. lämna
 343. riksdagen - сущ. riksdag
 344. tillräckligt
 345. svarar - гл. svara
 346. allvar - сущ.
 347. bidrag - сущ.
 348. norra
 349. bygger - гл. bygga
 350. offentliga - прил. offentlig
 351. halv - прил.
 352. förutom
 353. lokala - прил. lokal
 354. sällan
 355. Stig - имя
 356. vattnet - сущ. vatten - вода
 357. lyckats - гл. lyckas
 358. istället
 359. speciellt
 360. universitet - сущ. - университет
 361. Olsson - фам.
 362. hört - гл. höra
 363. tittade - гл. titta - смотреть
 364. röda - прил. röd - красный
 365. verksamheten - сущ. verksamhet
 366. mesta
 367. forskning - сущ.
 368. närmast
 369. iväg
 370. tvingas
 371. fort
 372. avgörande - прил. - сущ.
 373. någonsin
 374. privata - прил. privat
 375. taget
 376. söker - гл. söka
 377. bestämt
 378. vm
 379. teater - сущ. театр
 380. politikerna - сущ. politiker - политик
 381. uppdrag - сущ.
 382. frågar - гл. fråga
 383. saknar - гл. sakna
 384. snarare
 385. nåt
 386. sist
 387. självklart
 388. skull
 389. uppe
 390. skrivit
 391. York - город в Англий
 392. projektet - сущ. projekt
 393. värld - сущ. - мир
 394. jobbet - сущ. jobb - работа
 395. förmodligen
 396. ökad
 397. företagen - сущ. företag
 398. nivå - сущ.
 399. roligt
 400. annorlunda
 401. situationen - сущ. situation - ситуация
 402. intill
 403. stanna
 404. la
 405. undrar - гл. undra
 406. framåt
 407. ledningen - сущ. ledning
 408. beroende - прил. - сущ.
 409. består - гл. bestå
 410. reda
 411. pågår - гл. pågå
 412. avtal - сущ.
 413. fallet - сущ. fall
 414. öppet
 415. Lasse - имя
 416. spår
 417. statliga - прил. statlig - государственный
 418. tyvärr - нар.
 419. lättare - прил. lätt
 420. längs
 421. lämnar - гл. lämna
 422. satsa - гл.
 423. brott - сущ.
 424. Jonas - имя
 425. sämre
 426. kraftigt - нар. - прил. kraftig
 427. resurser - сущ. resurs
 428. luften - сущ. luft
 429. svåra - прил. svår
 430. genast
 431. allting
 432. bit - сущ. - гл. bita
 433. förklarade - гл. förklara
 434. utom
 435. Tomas - имя
 436. ledning - сущ.
 437. GP
 438. omfattande
 439. kommunala - прил. kommunal
 440. politiskt - прил. politisk
 441. verket - сущ. verk
 442. verk - сущ.
 443. ålder - сущ.
 444. högst - прил. hög
 445. sjukhus - сущ. больница
 446. samhälle - сущ. общество
 447. följde - гл. följa
 448. ställde - гл. ställa
 449. nere
 450. marken - сущ. mark - земля
 451. Robert - имя
 452. igång
 453. moderna - прил. modern
 454. besked - сущ.
 455. debatt - сущ.
 456. platser - сущ. plats - место
 457. väntade - гл. vänta - ждать
 458. ledde - гл. leda - вести, водить
 459. fortsatt
 460. verkligheten - сущ. verklighet
 461. Michael - имя
 462. tydligt
 463. väljer - гл. välja
 464. kommande
 465. äntligen - нар.
 466. gällde
 467. lopp - сущ.
 468. slutade
 469. överens
 470. kultur - сущ. культура
 471. forskare - сущ.
 472. växer - гл. växa
 473. debatten - сущ. debatt
 474. enskilda - прил. enskild - частный
 475. scenen - сущ. scen
 476. kallar - гл. kalla
 477. känt
 478. innehåller - гл. innehålla
 479. fritt
 480. oftast
 481. villkor
 482. Alexander - имя
 483. folket
 484. rakt
 485. Henrik - имя
 486. söder
 487. sannolikt
 488. Håkan - имя
 489. tänk
 490. Volvo
 491. respektive
 492. situation
 493. vuxna
 494. tillhör
 495. svenskt
 496. hände
 497. utländska
 498. gemensamma
 499. Tommy - имя
 500. regi - сущ.
 501. sikt
 502. Charles - имя
 503. makt - сущ.
 504. arbetslösa
 505. medel - сущ.
 506. denne
 507. ansåg
 508. jobbar - гл. jobba - работать
 509. hot - сущ.
 510. väntas - гл. vänta - ждать
 511. försvann - гл. försvinna
 512. stilla - прил.
 513. bredvid
 514. centrala - прил. central
 515. ekonomisk - прил. - экономический
 516. kvinnliga - прил. kvinnlig
 517. verkade - гл. verka
 518. musiken - сущ. musika - музыка
 519. IFK
 520. insatser - сущ. insats
 521. historien - сущ. historia - история
 522. försvinner - гл. försvinna
 523. säsongen - сущ. säsong - сезон
 524. centern
 525. os
 526. sant
 527. fint
 528. faktum
 529. personal - сущ.
 530. utgör
 531. gränsen - сущ. gräns - граница
 532. mötet - сущ. möte - встреча
 533. menade - гл. mena
 534. våld - сущ.
 535. ringde - гл. ringa - звонить, позвонить
 536. göras - гл. göra - делать
 537. hänger - гл. hänga
 538. band - сущ. - лента
 539. tekniska - прил. teknisk
 540. inre
 541. troligen
 542. Ingrid - имя
 543. närvarande
 544. möter
 545. lämnat
 546. utveckla
 547. uppfattning
 548. djupt
 549. född
 550. omöjligt
 551. ekonomiskt - прил. ekonomisk - экономический
 552. Åke - имя
 553. förstod
 554. delvis
 555. försökt
 556. normalt
 557. givetvis
 558. yngre
 559. föra
 560. spelat
 561. läget
 562. nordiska
 563. Rolf - имя
 564. funnits
 565. miljö
 566. sättet
 567. politiken
 568. personalen
 569. Pettersson - фам.
 570. van
 571. skapar
 572. län
 573. fina
 574. ges
 575. ovanligt
 576. framtida
 577. körde
 578. bodde
 579. ej
 580. perioden
 581. djurgården
 582. Olle - имя
 583. moderaterna
 584. tittar
 585. vågar
 586. publik
 587. läser
 588. gemensamt
 589. köket
 590. motsvarande
 591. passar
 592. teknik
 593. kända
 594. utredningen
 595. valde
 596. Kjell - имя
 597. desto
 598. betalar
 599. vackra
 600. blick
 601. korta
 602. påpekar
 603. värre
 604. arne
 605. främsta
 606. hunnit
 607. hette
 608. förre
 609. klass
 610. Bertil - имя
 611. Christer - имя
 612. åkte
 613. tydligen
 614. gillar
 615. gröna
 616. socialdemokratiska
 617. EMU
 618. pekar
 619. sammanhang
 620. efteråt
 621. ansvaret
 622. någonstans
 623. väntat
 624. kilometer
 625. antingen
 626. kontroll
 627. valt
 628. ihåg
 629. start
 630. Dan - имя
 631. gatan
 632. rena
 633. omedelbart
 634. bolaget
 635. jobba
 636. kändes
 637. scen
 638. utifrån
 639. hänsyn
 640. minskar
 641. problemen
 642. faller
 643. riskerar
 644. föreslår
 645. minsta
 646. bolag
 647. satsar
 648. miljön
 649. idéer
 650. studier
 651. nationella
 652. ordentligt
 653. påverka
 654. mänskliga
 655. görs
 656. kampen
 657. långsamt
 658. dåliga
 659. flyttade
 660. sjukhuset - сущ. sjukhus - больница
 661. förlorade
 662. allvarligt
 663. råder
 664. värsta
 665. känd
 666. positiva
 667. hittar
 668. plus
 669. vinst
 670. väst
 671. brittiska
 672. erfarenhet
 673. tränare
 674. läste
 675. invandrare - сущ.
 676. låga - сущ. - прил. låg
 677. relativt
 678. sammanlagt
 679. Bosnien
 680. återstår
 681. gemensam
 682. utvecklas
 683. norr
 684. svårare
 685. glädje
 686. Margareta - имя
 687. Reine - имя
 688. hårda
 689. färre
 690. kostnader
 691. brukade
 692. makten
 693. ringa
 694. inflytande
 695. spelas
 696. SAAB
 697. stannade
 698. västra
 699. vunnit
 700. va
 701. driva
 702. Kelderek
 703. borgerliga
 704. startade
 705. saknas
 706. kostnaderna
 707. intresset
 708. uppåt
 709. gjorts
 710. grunden
 711. äger
 712. läge
 713. befinner
 714. lärt
 715. hjälper
 716. David - имя
 717. talat
 718. tillgång
 719. Mr
 720. östra
 721. totala
 722. aktuella
 723. förlorat
 724. patienter
 725. halvt
 726. fyller
 727. samarbetet
 728. ämnen
 729. fängelse
 730. vänster
 731. finner
 732. internationellt
 733. konstigt
 734. praktiken
 735. lägenheter
 736. sånt
 737. skaffa
 738. vice
 739. positivt
 740. minskat
 741. sägs
 742. folkpartiet
 743. pratar
 744. växte
 745. Kerstin - имя
 746. platsen
 747. nödvändigt
 748. internationell
 749. Staffan - имя
 750. vända - гл.
 751. sängen - суш. säng
 752. döden - сущ. död
 753. Getrud - имя
 754. närheten - сущ. närhet
 755. hinner - гл. hinna
 756. författaren - сущ. författare - писатель
 757. ytterst
 758. drabbas
 759. lugnt
 760. Moskva - Москва, город
 761. Hansson - фам.
 762. avtalet - сущ. avtal
 763. träffade - гл. träffa
 764. främmande - прил.
 765. naturen - сущ. natur - природа
 766. personliga - прил. personlig
 767. internet
 768. köper - гл. köpa - купить, покупить
 769. takt - сущ.
 770. stått - гл. stå
 771. undrade - гл. undra
 772. vård - сущ.
 773. ledande - прил.
 774. spelet - сущ. spel
 775. sökte - гл. söka
 776. segern - сущ. seger
 777. framgång - сущ.
 778. privat - прил. - частный
 779. slagit - гл. slå
 780. tungt - прил. tung
 781. log - гл. le
 782. snabba - прил. snabb
 783. unge - сущ.
 784. skönt
 785. undantag
 786. utredning
 787. Gustafsson - фам.
 788. skrek - гл. skrika
 789. taket - сущ. tak
 790. vackert - прил. vacker - красивый
 791. NATO
 792. överallt - нар.
 793. utomlands - нар.
 794. ditt - мест. din
 795. hann - гл. hinna
 796. ljuset - сущ. - свет
 797. Nils - имя
 798. säljer - гл. sälja
 799. verklighet - сущ.
 800. myndigheterna - сущ. myndighet
 801. helgen - сущ. helg
 802. leende - сущ.
 803. kunder - сущ. kund
 804. militära - прил. militär
 805. lokaler - сущ. lokal
 806. pass - сущ. - паспорт
 807. delta - гл.
 808. princip - сущ.
 809. Spanien - Испания, страна
 810. Annika - имя
 811. snabbare
 812. vänder
 813. Marie - имя
 814. modell - сущ.
 815. möjliga - прил. möjlig
 816. beredd - прил.
 817. alltmer
 818. frihet - сущ. - свобода
 819. föddes - гл. föda
 820. särskild
 821. sjunger - гл. sjunga - петь
 822. orsaken
 823. Jonsson - фам.
 824. styrelsen - сущ. styrelse
 825. verkliga - прил. verklig
 826. släppa - гл.
 827. oavsett
 828. sjönk - гл. sjunka
 829. Jansson - фам.
 830. arbetsmarknaden - сущ. arbetsmarknad
 831. handlade - гл. handla
 832. öppnar - гл. öppna
 833. Jörgen - имя
 834. sprang - гл. springa - бегать
 835. starkare
 836. värd - сущ.
 837. klubben - сущ. klubb
 838. Patrik - имя
 839. posten - сущ. post
 840. invånare - сущ.
 841. kallad
 842. kvalitet - сущ.
 843. äter - гл. äta
 844. rätten
 845. nånting
 846. tillväxt - сущ. - рост
 847. igår - нар. вчера
 848. samlade
 849. förlust - сущ.
 850. starta - гл.
 851. bostäder - сущ. bostad
 852. hamnade - гл. hamna
 853. vinner - гл. vinna
 854. försvaret
 855. teatern - сущ. teater - театр
 856. förklaring
 857. slutar
 858. ställt
 859. traditionella
 860. hittade
 861. idén
 862. innebära
 863. arbetslöshet
 864. varav
 865. Claes - имя
 866. stannar
 867. slippa
 868. skedde
 869. utrymme
 870. intresserad
 871. kritiken
 872. höger
 873. speciella
 874. utnyttja
 875. därifrån
 876. längst
 877. årsskiftet
 878. definitivt
 879. gränser
 880. genomföra
 881. läst
 882. ringer
 883. levde
 884. statsminister
 885. synd
 886. fortsättningen
 887. stämmer
 888. Gunilla - имя
 889. inslag
 890. räknas
 891. hittat
 892. Bryssel
 893. skiljer
 894. antagligen
 895. lust
 896. behovet
 897. beräknas
 898. maten
 899. syfte
 900. förresten
 901. bröt
 902. mötte
 903. når
 904. lokal
 905. svaret
 906. myndigheter
 907. forskarna
 908. naturligt
 909. ersättning
 910. försiktigt
 911. raka
 912. reser
 913. tvingades
 914. förhandlingar
 915. kontakter
 916. skrattar
 917. slutligen
 918. Ulla - имя
 919. höstas
 920. riktiga
 921. Roger - имя
 922. håret
 923. tjänst
 924. intressen
 925. skett
 926. utvändigt
 927. allmänheten
 928. intryck
 929. perspektiv
 930. detsamma
 931. Frölunda
 932. tjänster
 933. skrattade
 934. Europas
 935. presidenten
 936. Solna - город
 937. Sovjet - Советский Союз
 938. rättigheter
 939. företrädare
 940. intresserade
 941. säkra
 942. befolkningen
 943. kontrakt
 944. sakta
 945. tyder
 946. således
 947. uppenbarligen
 948. påverkar
 949. beskriver
 950. LO
 951. meningen
 952. nytta
 953. skydd
 954. satsning
 955. vågade
 956. gjordes
 957. bevis
 958. karriär
 959. tillfällen
 960. klassiska
 961. sam
 962. trafiken
 963. Bildt - фам.
 964. inställning
 965. bjuder
 966. dras
 967. kraven
 968. museet
 969. viktigare
 970. aning
 971. grepp
 972. lågt
 973. kallt
 974. gården
 975. ställe
 976. stycken
 977. ungdomarna
 978. grundläggande
 979. utsträckning
 980. behandling
 981. Umeå - город
 982. banken
 983. hängde
 984. Paul - имя
 985. länsstyrelsen
 986. allmänt
 987. övertygad - прил.
 988. betalt - гл. betala
 989. Washington - город
 990. därtill
 991. likt
 992. önskar
 993. Richard - имя
 994. räckte
 995. förhandlingarna - сущ. förhandling
 996. premiärminister - сущ.
 997. spelarna - сущ. spelare
 998. city - сущ.
 999. föreställningen
 1000. insats
 1001. billigare
 1002. Clinton - фам.
 1003. funnit
 1004. utställningen
 1005. skicka
 1006. skådespelare - сущ. - актор
 1007. våras
 1008. älskade
 1009. farligt
 1010. blicken - сущ. blick
 1011. minskade
 1012. överraskande
 1013. Bill - имя